Oppkjøring til Norway Cup

Vi trener mandag 20.7, torsdag 23.7 og fredag 24.7 på vanlige tider. Trenerne ønsker å avvente med laguttaket, og tar dette etter oppkjøringsuken, for å se an formen. Husk egentreningen!