Norway Cup - egenandel

Betaling av egenandel på turneringen. Alle som skal delta må betale en egenandel med kr 300 til konto 1503.01.83719 NB! MERK innbetalingen med spillerens for- og etternavn! 
Merk at vi har fellestrening før Norway Cup ..... ligger i kalenderen på hjemmesiden. (starter onsdag kl 1900).