Takk til alle som meldte seg og stilte opp slik at vi fikk gjennomført første seriekamp

Flott innsats G2000 med flere 1.lags ressurser i serieoppstarten mot Rustad
Med mye godt samspill og gode enkeltprestasjoner gjorde Ressurs en flott innsats.
Vi ledet spillet og kampen i flere perioder, men fikk ikke tilstrekkelig uttelling :-)'y