NC- tropper

Vi deler inn i tre lagtropper etter trening fredag 30.7 og publiserer på hjemmesiden. Til sammen har vi 38 spillere påmeldt.Husk å melde fra til kfumg2000 og din vanlige oppmann Karl Johan / Per Ola / Yngve dersom f.eks. skade er helt eller delvis til hinder for spill. Det er veldig viktig at vi har oversikt over spillergruppa!