Lag 2, kamp mot Oppsal onsdag 26.08 kl. 18.45 på Ekeberg KG

Følgende spillere møter kl.17.45 v/: Hallen
Julian, Torgeir, Joel, Didrik, Benjamin P, Henrik RA, Gaja, Marcus Z, Gabriel,  Amund, Mo, Øystein, Viktor, Trym, Patrick, Andreas B.
Forfall meldes snarest!
PO